CENNÍK

Uvedená suma predstavuje doplatok pacienta ku výkonu

VSTUPNÉ VYŠETRENIE A DIAGNOSTIKA, PROFYLAXIA:

Názov výkonu Cena
Injekčná anestézia 15 eur
Komplexné vstupné stomatologické vyšetrenie pod mikroskopom (súčasťou je prehliadka chrupu a ostatných tkanív ústnej dutiny, kontrola úrovne hygieny, stanovenie liečbného plánu, zhotovenie fotodokumentácie) 35 eur
Intraorálna RTG snímka zubov a ústnych tkanív 10 eur
Ortopantomogram 15 eur
Konzultácia 15 min (v prípade, že nie ste naším pacientom) 30 eur
Dentálna hygiena KOMPLET - dospelý (súčasťou výkonu je odstránenie zubného kameňa a povlaku, pieskovanie (Airflow, ak je potrebné), inštruktáž s pomôckami, ktoré si odnesiete) 80 eur
Dentálna hygiena KOMPLET - dieťa (súčasťou výkonu je odstránenie zubného kameňa a povlaku, pieskovanie (Airflow, ak je potrebné), inštruktáž s pomôckami, ktoré si odnesiete) 50 eur
Depurácia zubov depuračnou pastou s ofarbením povlaku - deti 40 eur
Subgingiválne ošetrenie parodontu kyretami/ultrazvukom - 1 zubný oblúk 100 eur
Domáce bielenie zubov KOMPLET 250 eur

KONZERVAČNÁ STOMATOLÓGIA (VÝPLNE) A ENDODONCIA:

Názov výkonu Cena
Fotokompozitná výplň malého rozsahu 60 eur
Fotokompozitná výplň stredného rozsahu 70 eur
Fotokompozitná výplň veľkého rozsahu 80 eur
Rekonštrukcia korunky zuba fotokompozitnou výplňou 100 eur
Kofferdamová blana 15 eur
Použitie operačného mikroskopu 20 eur
Použitie MTA 40 eur
Endodontické ošetrenie 1 koreňového kanálika KOMPLET (bez výplne) 150 eur
Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba KOMPLET (bez výplne) 200 - 300 eur
Endodontické ošetrenie 1 koreňového kanálika dočasné (CaOH2) 70 eur
Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba dočasné (CaOH2) 100 - 150 eur
Endodontické ošetrenie 1 koreňového kanálika - zaplnenie definitívne (bez výplne) 80 eur
Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba - zaplnenie definitívne (bez výplne) 100 - 150 eur
Zavedenie FRC čapu s dostavbou 80 eur
Reendodontické oštrenire - 1 kanálik 30 eur
Entonox (rajský plyn) prietokový - dospelý/ 30 min 100 eur

PEDOSTOMATOLÓGIA:

Bližšie informácie ku výkonom Vám poskytne ošetrujúci lekár, nakoľko u detí ide o špecifické techniky ošetrenia

Názov výkonu Cena
Komplexné vstupné pedostomatologické vyšetrenie 30 eur
Premedikácia (midazolam) 60 eur
Entonox (rajský plyn) prietokový - dieťa/ 30 min 60 eur
Pulpotómia mliečneho zuba 50 eur
Pulpektómia mliečneho zuba 80 eur
Výplň - skloionomér 50 eur
Atraumatic restorative treatment/zub (ART) 10 eur
SMART technika 60 eur
SSC korunka/STRIP korunka 80 eur
Medzerník - SSC korunka/krúžok 80 eur
Pečatenie fisúr/zub 20 eur
Extrakcia mliečneho zuba/koreňa - jednoduchá/jednokoreňový 20 eur
Extrakcia mliečneho zuba/koreňa - komplikovaná/viackoreňový 50 eur
Depurácia zubov depuračnou pastou s ofarbením povlaku - deti 40 eur

PROTETICKÉ OŠETRENIA:

Názov výkonu Cena
Intraorálny scan - komplet 40 eur
Provizórna korunka 50 eur
Korunka (podľa materiálu a zvolenej úrovne estetiky) 360-500 eur
Fazeta keramická (komplet - aj s adhezívnou fixáciou) 500 eur
Onlay/Inlay/Overlay - kompozitná 300 eur
Zostavenie komplexného protetického plánu (v prípade celkovej rekonštrukcie chrupu) 100 eur
Celková snímateľná protéza 450 eur
Čiastočná snímateľná protéza 500 eur
Hybridná protéza 750 eur

CHIRURGICKÉ VÝKONY:

Názov výkonu Cena
Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti 10 eur
Incízia dentogénneho abscesu 10 eur
Extrakcia jednokoreňového zuba/koreňa 40 eur
Extrakcia viackoreňového zuba 50 eur
Extrakcia viackoreňového zuba - so separáciou koreňou/ostetómiou 70 eur
Chirurgická extrakcia zuba 100 eur
Chirurgická revízia rany 30 eur