PROTETICKÉ PRÁCE

V rámci zhotovovania protetických prác sa venujeme fixnej aj snímateľnej protetike, zhotoveniu dláh a estetickým rekonštrukciám (samostatná kapitola). V praxi existuje množstvo typov protetických náhrad, pričom slúžia nielen na vyplnenie medzery po chýbajúcom zube, ale aj na riešenie estetických problémov (uprednosňujeme však menej invazívne riešenia – viac v estetických rekonštrukciách).

KORUNKY

používame v prípade rozsiahlej deštrukcie zuba, kedy nie je možné zhotoviť plombu, alebo bol zub už raz korunkou ošetrený. Môže byť celokeramická alebo kovokeramická. Presne rekonštruuje funkciu, tvar a farbu pôvodného zuba. Môže byť nasadená na vlastný zub alebo implantát.

FAZETY

sú vhodné hlavne na vylepšenie predných zubov (resp. zubov viditeľných v úsmeve) a sú šetrnejšie pre zubné tkanivá ako zubné korunky. Pri zhotovení faziet stačí odbrúsiť zo skloviny len 0,3 – 0,8 mm . Fixujeme ich na zub špeciálnym spôosobom, vďaka ktorému sa stanú jeho neoddeliteľnou súčasťou.Viac v “estetické rekonštrukcie a biele škvrny”

MOSTÍK

nahrádza chýbajúci zub pomocou kotvenia na obrúsené zuby, ktoré susedia s medzerou. Tieto zuby musia namiesto chýbajúceho suseda uniesť aj jeho žuvaciu záťaž, ktorá pre ne nie je štandardná. Preto najprv dôsledne zhodnotíme stav ďasien a kosti a následne odporučíme najvhodnejšiu formu náhrady – alternatívou je implantát  (zatiaľ spolupracujeme s implantológmi v Banskej Bystrici a na základe vzájomnej multiodborovej komunikácie vás referujeme na najvhodnejšie pracovisko. Momentálne pracujeme na spustení implantologického pracoviska priamo u nás)

OVERLAY/ONLAY

je miniinvazívnou náhradou korunky, ktorá výraznejšie šetrí zdravé zubné tkanivá. Zhotovuje sa hlavne pri zuboch s prasklinou alebo ošetrenými kanálikmi.