ESTETICKÉ REKONŠTRUKCIE A BIELE ŠKVRNY

V prípade, že vás trápi tvar alebo farba vašich predných zubov – či už v dôsledku predchádzajúceho úrazu, nevyhovujúcich výplní alebo z iného dôvodu, je možné v súčasnosti tieto problémy riešiť tzv. Miniinvazívnymi technikami – medzi ne radíme napríklad čelustno-ortopedickú terapiu (zubný strojček), zhotovenie estetických faziet, vnútorné bielenie zuba po úraze alebo využitie infiltrácie pomocou kompozitu – ICON systém (vhodný hlavne na “biele škvrny” na zuboch po terapii strojčekom)

Prvým krokom je vstupné vyšetrenie, na ktorom zhodnotíme všetky faktory (vek pacienta, úroveň hygieny, pôvod problému atď.),ktoré majú vplyv na typ a prognózu liečby. Následne vám vysvetlíme a odporučíme najvhodnejší spôsob terapie. V našej praxi sa snažíme “zbytočne do zubov nevŕtať” a preto vždy ako prvé navrhujeme riešenie, ktoré najviac šetrí zdravé zubné tkanivá.

 

ESTETICKÉ REKONŠTRUKCIE

Ak Vás trápi hlavne celková estetika úsmevu, na vstupnom vyšetrení zanalyzujeme aktuálny stav a na základe Vašich predstáv a možností si prejdeme, čo a ako by sa dalo zlepšiť. Na úpravu tvaru/farby a celkového postavenie môže slúžiť napríklad rekonštrukcia korunky zubov fotokompozitnou výplňou alebo len jednoduché bielenie.V prípade, že takéto miniinvazívne riešenie už nenapĺňa očakávania, tak môžeme využiť aj kombinácie protetických prác – faziet či koruniek.

 

BIELE ŠKVRNY

Najčastejšie sa s týmto problémom stretávame u pacientov po čelusto-ortopedickej terapii, kedy sa okolo zámkov strojčeka začne demineralizovať sklovina a vytvorí sa biela škvrna – začínajúci zubný kaz. Škvrny sa ale môžu vyskytovať na sklovine aj ako vývojová vada – teda sú prítomné už od prerezania zuba do ústnej dutiny. Aj takýto problém sa dnes dá elegantne riešiť pomocou infiltrácie kompozitným materiálom (ICON), kedy sa do zubných taknív buď vôbec nezasahuje, alebo zasahuje len minimálne.