dentálna hygiena a bielenie zubov

DENTÁLNA HYGIENA

V našej ambulancii používame ultrazvuk, jemný ochutený piesok alebo abrazívnu pastu, ktorými odstránime zubný kameň, povlak a pigmenty. U detí si pomocou špeciálnej farbičky (roztoku) skontrolujeme všetky problematické priestory, kde sa zubný povlak rád skrýva a skontrolujeme tak efektivitu čistenia. Častou “chybou” je presvedčenie, že deti dentálnu hygienu nepotrebujú, ale pravdou je, že je pre ne najdôležitejšia. Súčasťou ošetrenia je totiž aj nácvik správnej techniky čistenia pomocou vhodnej kefky a výber medzizubnej pomôcky, ktoré sú dokonalým nástrojom ako mať nielen pekný ale aj zdravý úsmev. Pamätáme totiž na to, že budovanie správnych návykov od nízkeho veku je kľúčové. Preto od nás pacient odchádza s kefkami, ktoré sme počas nácviku používali.

BIELENIE ZUBOV

V ambulancii vám zhotovíme odtlačky alebo scan zubov, následne vyrobíme plastové nosiče/dlahy a odovzdáme vám bieliaci gél aj s poučením, ako ho správne používať. Do dláh si ho budete 1-2 týždne nanášať, ale nezabudnite predtým zuby dôkladne vyčistiť. Tento typ bielenia sa nazýva domáce. V špecifických prípadoch je možné tento typ bielenia kombinovať aj s rýchlejším, ale o niečo menej šetrným ambulantným bielením, kedy bieliaci gél aplikujeme v ordinácii. Vhodný typ bielenia vám odporučí ošetrujúci lekár.